Beelden

Beeldmateriaal geeft ons letterlijk en figuurlijk een inkijk in het verleden. In een maatschappij die toenemend visueel ingesteld is, is de belangstelling voor dergelijke materialen vanzelfsprekend groot. Het Centrum voor Academische en Vrijzinnige Archieven beschikt over een uitgebreide collectie beeldmateriaal. Via onze online catalogus kan je zoeken in de verschillende collecties die reeds (online) ontsloten zijn. Vind je een beschrijving die je wel interesseert, maar is er geen afbeelding aan gekoppeld? Dan is de afbeelding nog niet digitaal beschikbaar. In dat geval kan je het stuk komen raadplegen in de leeszaal van CAVA.

Waarvoor kan je zoal bij CAVA terecht?

Ben je geïnteresseerd in een digitale kopie van een afbeelding uit onze collectie, bekijk dan zeker eens het reproductiereglement en vul vervolgens het aanvraagformulier in. Het ingevuld en ondertekend document kan je sturen naar info@cavavub.be.

 

Het auteursrecht voorkomt dat het werk van een kunstenaar, zoals een fotograaf, gekopieerd of misbruikt wordt. Wie een foto of scan wil gebruiken van een auteursrechtelijk beschermd werk, dient hiervoor dus altijd vooraf toestemming te vragen aan de rechthebbende (de auteur, diens vertegenwoordiger of erfgenamen). In een aantal gevallen zal voor dit gebruik een (publicatie)vergoeding gevraagd worden.

De rechten van de auteur zijn niet de enige rechten waar je rekening mee moet houden. Mensen die (duidelijk herkenbaar) afgebeeld staan op een afbeelding kunnen zich beroepen op hun portretrecht en ook bedrijven beschikken over het merkenrecht van hun logo. Ten slotte zijn ook (prominent afgebeelde) kunstwerken van kunstenaars en gebouwen van de hand van architecten auteursrechtelijk beschermd.

Fototheek

De fotocollectie van CAVA bevat duizenden foto's van zeer uiteenlopende onderwerpen. Er zijn portretfoto’s van rectoren, officiële foto's (o.a. van academische openingszittingen en uitreikingen van (ere)doctoraten), van studenten in laboratoria en de bibliotheek, van personeelsleden aan het werk of op uitstap, van informatiedagen en openlesdagen. Ook het studentenleven levert heel wat foto’s op die het campusleven illustreren: de galabals, de 12-urenloop, ontgroeningen, het spel zonder grenzen, het leven in de studentenhuizen van de Vrije Universiteit Brussel, etc. Deze foto's werden genomen door de diverse huisfotografen van de VUB, door medewerkers van de universiteit of CAVA, door professoren en door studenten. De fotocollectie van CAVA bevat ook tal van foto's van vrijzinnige verenigingen en personen, zoals Humanistische Jongeren, de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging, etc. (bv. portretten, activiteiten,...).

Heel wat foto’s uit de collectie kunnen reeds vanop afstand geraadpleegd worden via de online catalogus. Een deel van deze foto’s kan je bestellen en rechtenvrij gebruiken. Wat kan en mag hangt af van het auteursrecht dat op de foto berust, de op de foto afgebeelde personen, gebouwen en kunstwerken en het doel waarvoor je de foto wil gebruiken. Wanneer je een digitale kopie aanvraagt, zal afhankelijk van het soort gebruik (onderzoek, publicatie, persoonlijk of commercieel gebruik) aan een of meerdere partijen toestemming gevraagd moeten worden en zal er eventueel ook een vergoeding betaald moeten worden.

Collectie affiches

CAVA beschikt ook over een almaar aangroeiende collectie affiches. De honderden affiches in deze collectie hebben betrekking op activiteiten georganiseerd aan de VUB, door VUB-diensten en/of door studentenkringen. De collectie bevat daarnaast ook tal van affiches van vrijzinnige verenigingen.

Collectie stickers

Bij CAVA kan je ook een bescheiden collectie stickers raadplegen. Deze bevat zowel stickers van de Vrije Universiteit Brussel en haar studentenkringen als van vrijzinnige verenigingen. Je kan in de online catalogus zoeken om een overzicht te krijgen van de stickers in de collectie.

Reacties gesloten